t);}else echo $result;}} ?> Một số hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ...